Documentatie

Politiek, verzet

Door: Jan Schnerr - Laatst aangepast op: 12 oktober 2012

Dit subhoofdstuk bevat artikelen over Palestijnse politiek, verzet en bestuur. Politieke geschiedenis voor en na 1948. Gewapend en ongewapend verzet en de twee volksopstanden (intifada’s). Palestijns leiderschap en collaboratie. Een apart artikel gaat uitgebreid in op de Palestijnse Autoriteit en zijn instellingen.

Artikelen gedocumenteerd onder Politiek, verzet: