Documentatie

Open brief aan bestuur en raad van de gemeente Amsterdam

Door: Levin Zühlke - van Hulzen - Geplaatst op: 7 oktober 2015

Vijf voormalige medewerkers van het Komitee Zuidelijk Afrika en de Werkgroep Kairos dringen er in een open brief bij het Amsterdamse stadsbestuur op aan om geen samenwerking aan te gaan met de Israëlische hoofdstad Tel Aviv.

Volgende zomer langs de Amstel?

De auteurs herinneren Amsterdam aan zijn zelfbenoemde status van ‘Anti Apartheids Stad’ en zijn lidmaatschap van de organisatie ‘Lagere Overheden Tegen Apartheid’. Daarmee wilde het stadsbestuur voorkomen om op enigerlei wijze betrokken te raken bij de Zuid-Afrikaanse Apartheid. Dat was 30 jaar geleden. Inmiddels is gebleken dat deze Amsterdamse stappen verre van symbolisch waren: het afzien van relaties met het Apartheidsregime bleek van doorslaggevende betekenis in de strijd voor gelijke rechten.

Op grond daarvan roepen de auteurs het Amsterdamse stadsbestuur op tot eenzelfde principiële stellingname met betrekking tot Tel Aviv en Israël: ‘Wij zeggen nu hetzelfde als we ten tijde van de apartheid in Zuid-Afrika zeiden: samenwerking met een overheid die systematisch basisrechten en het internationaal recht schendt, is onaanvaardbaar.’

Lees de brief.

 

Open brief aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Amsterdam

T.a.v. De heer E. van der Laan, burgemeester

5 oktober 2015

Geachte heer Van der Laan,

Wij schrijven u, omdat wij apartheid verfoeien en daarom decennialang de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika vanuit Nederland aktief hebben gesteund. Na het einde van de apartheid in Zuid-Afrika hebben wij onze aktiviteiten gericht op de ontwikkelingen in Israël en Palestina, en de Palestijnen waar mogelijk gesteund in hun strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Wij hebben begrepen dat uw college deze week een besluit zal nemen over samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv in Israël, een land waar apartheid nog steeds dagelijkse praktijk is. Vanuit onze gezamenlijke betrokkenheid bij de strijd tegen apartheid in zuidelijk Afrika willen wij u met klem vragen af te zien van een officiële samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv.

Amsterdam heeft in de jaren ‘80 duidelijk stelling genomen tegen de apartheid door zich tot Anti-Apartheidsstad uit te roepen en zich aan te sluiten bij de organisatie Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA). Het stadsbestuur wilde voorkomen dat het op enigerlei wijze de Zuidafrikaanse apartheid zou ondersteunen. De stad liet het niet bij woorden, maar maakte het – onder meer door financiële steun te verlenen – mogelijk dat in Amsterdam een officieel ANC-kantoor kon worden geopend. De brief die Farid Esack u zeer recent stuurde getuigt van de waardering voor de rol die Amsterdam heeft gespeeld in de strijd tegen de apartheid.

In het huidige Israël gelden 50 wetten waardoor Palestijnen op tal van terreinen achtergesteld worden ten opzichte van joodse Israëliërs. Er is hierbij sprake van institutionele discriminatie: dergelijke wetten zijn verboden onder de Conventie tegen de Apartheid van de Verenigde Naties. Al deze discriminerende wetten zijn dus ook van kracht in Tel Aviv, de stad waarmee u een samenwerkingsverdrag wilt aangaan.

Tel Aviv kent een trieste geschiedenis: het is indertijd aangebouwd tegen de Palestijnse stad Jaffa, die nu geheel door Tel Aviv is opgeslokt. Tegenwoordig is Jaffa een wijk van Tel Aviv. De stad Jaffa was vroeger een van grootste steden in Palestina. Er woonden 80.000 Palestijnen in de stad zelf en nog eens 40.000 Palestijnen in de steden en dorpen rond Jaffa. De stad was het centrum van de Palestijnse economie totdat Zionistische milities tijdens de Nakba van 1948 vijfennegentig procent van de inheemse Palestijnse bevolking met geweld verdreven. Sindsdien onthoudt Israël de gevluchte Palestijnen het recht op terugkeer – een onvervreemdbaar recht onder de internationale humanitaire verdragen –, en dus ook op terugkeer naar Tel Aviv. Veel vluchtelingen wonen sindsdien in Gaza, dat nu al bijna tien jaar in de wurggreep is van de Israëlische blokkade.

De Israëlische overheid schendt al decennialang de rechten van de Palestijnen die in de bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, wonen. Zij beperkt onder meer hun recht op zelfbeschikking, hun bewegingsvrijheid, hun vrijheid van vergadering en hun vrijheid van meningsuiting, en geeft de Palestijnen doorgaans geen eerlijk proces. De overheid stimuleert de bouw van illegale Joodse nederzettingen op land dat van de Palestijnen gestolen is. Inmiddels wonen ruim 600.000 Israëliërs op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dit, terwijl het overbrengen van de eigen bevolking naar bezet gebied een oorlogsmisdaad is volgens de Conventies van Genève.

De Verenigde Naties (zowel de Algemene Vergadering als de Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof) hebben Israël herhaaldelijk opgeroepen een einde te maken aan zijn schendingen van het internationaal recht. De Israëlische regering legt dergelijke resoluties en vonnissen naast zich neer, met als gevolg dat de situatie voor de Palestijnen steeds verder verslechtert.

Zuid-Afrikaanse leiders als Nelson Mandela en bisschop Desmond Tutu hebben daarom voorgesteld om Israël ter verantwoording te roepen via boycots, desinvesteringen en sancties. Deze aktiemiddelen bleken effectief bij de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Nu kunnen ze een bijdrage leveren aan veranderingen in Israël en Palestina.

Ook als de gemeente goede bedoelingen zou hebben met deze samenwerking, is onze ervaring in de strijd tegen apartheid dat goede bedoelingen gemakkelijk misbruikt kunnen worden.

Wij zeggen nu hetzelfde als we ten tijde van de apartheid in Zuid-Afrika zeiden: samenwerking met een overheid die basisrechten en het internationaal recht systematisch schendt is onaanvaardbaar.

Wij verzoeken u met klem af te zien van de voorgenomen samenwerking tussen Tel Aviv en Amsterdam.

 

Sietse Bosgra, Trineke Weijdema en Adri Nieuwhof,
voormalig medewerkers Komitee Zuidelijk Afrika

Cor Groenendijk en Erik van den Bergh,
voormalig medewerkers Werkgroep Kairos (christenen tegen apartheid)

9 reacties op: Open brief aan bestuur en raad van de gemeente Amsterdam
 • Roel.Burgler

  Helemaal mee eens. Ik hoop dat dhr e. van der laan er naar luisterd.

 • Richard van Caem

  Helemaal eens met het verzoek aan het gemeentebestuurd om af te zien van de voorgenomen samenwerking tussen Tel Aviv en Amsterdam!
  Advies daarbij aan het gemeentebestuur ter overtuiging van de feiten die in dit artikel zijn beschreven: ga eens op verkenning naar Palestina, bezoek de bezette gebieden en Gaza, praat met de mensen daar en ervaar wat men dagelijks meemaakt, namelijk een continue behandeling als tweederangs burger (en dat in het eigen land!), kinderen en volwassenen die worden vermoord – door het Israëlische leger IDF én door kolonisten – zonder dat men daar voor wordt vervolgd, vernederende procedures, land dat zelfs nu nog wordt gestolen van Palestijnen, et cetera et cetera. U zult gegarandeerd als gelouterde personen huiswaarts keren en het niet meer in uw hoofd halen om met deze bezetter een samenwerking op te zetten.

 • Paul Lamp

  Hier ben ik het volkomen mee eens. Gemeente, begin hier niet aan!

 • Klaas de Jonge

  Een uitstekend initiatief, waar ik volledig achter sta!
  Voormalig lid van de AABN (Anti Apartheids Beweging Nederland)

 • sylvikaa

  Apartheid, racisme werden overtuigend bestreden door Amsterdam en haar inwoners toen het Zuid Afrika betrof. Racisme verschaalt niet in 30 jaren en is niet minder vernederend of verachtelijk dan toen. Nederland snakt momenteel naar bestuurders die met geheven hoofd en onomkoopbaar afwijzen wat riekt naar discriminatie, apartheid of onthouding van mensenrechten! Conform Mokums wapenspreuk “Heldhaftig , Vastberaden, Barmhartig” is Amsterdam aan zijn faam verplicht om het open multiculturele tolerante karakter van de stad in ere te houden. De contradictio in terminis ‘tolerantie jegens apartheid’ is natuurlijk onbestaanbaar en ik verwacht ook niet dat gemeenteraad en –bestuur zo’n slangenkuil zijn dat men zich tot dit soort kronkelredenaties zal verlagen. Op 4-11 kan daarom de conclusie niet anders luiden, dan dat Amsterdam ‘staat voor zijn zaak’ en corrigerend, gidsend optreedt tegen apartheid, racisme en uitsluiting, ook nu het Israel betreft.

 • Roel.Burgler

  ik heb al gereageerd, wanneer wordt mijn reactie goedgekeurd?

 • Levin Zühlke - van Hulzen

  Beste Roel,
  Ik was een aantal dagen in het buitenland en kon daarom de reacties iet bewerken. Mijn excuses voor de trage plastsing, in toekomst zullen we dit in de redactie beter opvangen.
  Vriendelijke groet,
  Levin

 • Jackie Kok

  dhr. Klaas de Jonge voert hier zijn betrokkenheid bij het AABN als referentie aan, dat hij daar nog steeds trots op is?!
  ik zou juist trots zij op een stedenband met Tel Aviv, Amsterdam wees dapper

 • jose van Leeuwen

  Nederland wil zich voorstaan op mensenrechten en democratie. Hoe kan het zijn dat Israel systematisch niet joodse burgers discrimineert, discrimineert bij wet? Verder kunnen Palestijnen niet vrijelijk reizen, niet trouwen met wie ze willen of werken waar ze willen werken(valt onder de discriminerende wetten) Wie naar de IKON heeft gekeken”weggegooid geld”weet precies waarom samenwerken met Israel niet goed is, Amsterdam, zolang de Palestijnen niet de zelfde rechten hebben ,geen samenwerking maar juist een boycot.

Uw reactie: